Så här jobbar vi

Förbönstjänstnätverk

Vi inom SFM är djupt tacksamma för de förebedjare som villigt och glatt hjälper oss i bönearbetet, och lägger grunden för ett framgångsrikt brottsförebyggande missionsarbete. Vi ser gärna att denna grupp utökas och uppmanar därför er som känner glädje i förbönstjänsten och har intresse av vårt arbete, att höra av er till oss för ytterligare information och nyhetsbrev/förbönsbehovsbrev ifrån SFM.

Den inre förvandlingen

Kriminella personer som kommer till TRO, genomgår en inre förvandling och positiv förändring.Man får ett känsligare samvete och man brukar därmed också omvärdera tidigare beteenden, så att omgivningen lägger märke till det.Kan vi få vara en del i den positiva processen så kan vi även få bidra i ett brottsförebyggande arbete.

Personliga brev

Till vårt kontor i SFM får årligen en hel del personliga brev och olika förfrågningar.Varje brev besvaras, och ibland gäller det frågor om ev. ek. stöd. Tyvärr kan vi i nuläget inte tillmötesgå dessa förfrågningar, då vår ekonomi ej tillåter bidragsmöjligheter f.n. Men vi försöker alltid ge uppmuntrande råd och sända en god hälsning som värmer. Ibland kan vi hänvisa till andra stödpersoner eller kontakter. Vi kan förmedla församlingskontakter och hjälpa en intagen som blir frigiven att tas emot av någon troende medmänniska på den ort där man tänker bosätta sig.

Musikenvagelisation

SFM förmedlar god och uppmuntrande musik som vi vet uppskattas av de flesta interner. Vårt pågående sk.”Hårdrockspaket” har visat sig tas emot av många interner i landets olika fängelser. När celldörren låses Kl.20.00 på kvällen så är ”fången” ensam med sig själv och sina funderingar över vad som hänt den dagen och kanske över vad som ska hända i framtiden. Har vi då nått fram med någon av våra CD-skivor så är det givetvis en posetiv påverkan då internen lyssnar in det möjliga livsförvandlande budskap som förmedlas.Här har våra olika gåvogivare en stor del i att detta är möjligt, utan deras hjälp och stöd kunde det inte ske.

Alf Lax

Alf Lax

Svenska Fängelsemissionen har glädjen att presentera Alf Lax som informatör.

Alf är välkänd inom den kristna sången & musiken, han har rest mycket i både Norge och Sverige. Han har arbetat intensivt med att stödja och hjälpa medmänniskor som farit illa i livet, och som varit i behov av behandlingshem eller liknande. Nu har vi möjlighet att erbjuda Alf till våra anstalter i landet, besöksgrupper och fängelsepräster. Även församlingsbesök och liknande.

Bokning

För bokning av Alf, kontakta honom direkt säkrast via e-post, alf.lax@crossnet.se eller tel. 0766 – 31 43 55

Lyssna på Alfs musik på Spotify